1390

نمی دونم چند سال دیگر امکان دارم که اول سال (یا آخر سال) بیام اینجا و بگم :"بابا بی خیال هیچ اتفاق فوق العاده ایی نخواهد افتاد و امسال هم کلی اتفاق های خوب و بد قاطی هم می افته و اصلا دلیل نداره که فکر کنیم سالی بهتر از پارسال خواهیم داشت" 

خدایی اگر فکر می کنین سال 90 خیلی بهتر از 89 خواهد بود باید بگم زیادی خوش خیالید. من راضی خواهم بود اگر بد تر از 89 نباشه. 

/ 1 نظر / 20 بازدید
زهرا...

[چشمک]