که

...که حسین کشته شده

/ 9 نظر / 9 بازدید
کوثر

باری این گریه دست ما نیست.اختیار اشک در این مصیبت با ما نیست.ما برای ثواب گریه نمی کنیم.چه کسی می تواند برای ثواب گریه کند؟ می گویم گریه کردن بال بسته می خواهد.گریه کردن دل شکسته می طلبد.ما دق می کنیم اگر برای تو گریه نکنیم.دل ما از سنگ هم که باشد در مصیبت تو،نه می شکند که خون می شود.کدام سنگ را روز عاشورا از زمین برداشتند و دلش را خونین ندیدند؟دل ما چگونه خون نباشد از این مصیبت جانسوز؟چگونه می شود که تو بر فراز قله حقیقت بایستی و فریاد بزنی:"هل من ناصر ینصرنی؟" و ما در حسرت این چهارده قرن عقب ماندن از کلام تو،در حسرت چهارده قرن دیرتر رسیدن به عاشورای تو ، در حسرت چهارده قرن دیرتر شنیدن در خویش مچاله نشویم؟اما ای حسین عزیز،آتش عشقت را در دل کودکان و جوانانمان جاودانگی بخش...

کوثر

این چه حزنی است نهفته در نام تو که بی اختیار،دلها را می شکند و اشک را در پشت پلکها بی قرار می کند؟این چه غم شگرفی است که تداعی خاطره مقدس تو بر قلبها می نشاند و جگر ها را خواه و ناخواه به آتش می کشاند؟آدم(ع) که برای پذیرش توبه خویش خدا را به اسماء حسنای او سوگند می داد وقتی به نام تو رسید – یا قدیم الاحسان بحق الحسین- بی اختیار دلش شکست و برای اول بار حضور اشک را در چشمها تجربه کرد.از جبرئیل پرسید که چه سری است در این نام که فرق دل را می شکافدو آسمان چشم را بارانی می کند؟آنگاه که جبرئیل (ع) مصیبت عاشورای تو را بیان کرد آدم سیر گریست...

پدرام

خوب به ما چه ؟ به جای اين حرفها يک فکری برای جوونهاتون بکنيد !

يوبی

آقا پدرام --- هر سال کارت اينطور بی ادبانه و گستاخانه به مسخره گرفتن اعتقادات ما شيعيانه. می تونی بجای سه تا صد تا شکلک عصبانی بکشی اعنقاد خودت مال خودت و اعتقاد ما مال خودمون. کاش حداقل یک سر سوزن ادب رو رعایت می کردی. ------------------------------------------------- بگو ای كافران، من آنچه را كه شما بندگی ميكنيد بندگی نميكنم . و شما هم چيزی را كه من بندگی ميكنم بندگی نميكنيد. و نه من بنده چيزی هستم كه شما بندگی ميكنيد. و نه شما بنده چيزی هستيد كه من بندگی ميكنم. دين شما مال شما و دين من مال من.

هومن

گر بدي گفت حسودي و رفيقي رنجيد.......

...

پدرام

مگه شما حسين رو میپرستيد مسلمونها ؟ چرا ما کافرها-بقول شما- هيچ حقی نبايد داشته باشيم ؟ چرا ما مجبوريم صدای انکرالاصوات عزاداريهای شما رو تحمل کنيم ؟ چه کسی به شما مسلمونها اين حق رو داده که ده روز از عمر ما رو هر سال در محرم و دهها روز ديگر رو خراب بکنيد و اين رو مسلمونی اسمش رو بگذاريد . حتی طاقت يک کامنت هم نداريد ! اين هم شد دين ؟ اين هم شد آيين ؟ اين هم شد فکر ؟ اين هم شد تحمل ؟ ما کفار به روايت شما مسلمونهای حسين خدايی و علی نايب خدايی و رهبر جانشين خدايی و ... حداقلش اينه که تحملمون هزاران برابر شماست که تمام عمرمون رو به عزاداری چيزی که بهش اعتقاد نداريم ميگذرونيم و دم نميزنيم . اگر تحمل تو هم همينقدر بود که نشه يک اعنراض ساده بهت کرد يا به عقايدت همون بهتر که اسم من رو خط زدی و ديگه هم سراغ من نيا .