قیمه امام حسین

تو فامیل هیچکس شک نداشت که مادر من بهترین قیمه رو درست میکنه. البته نه دیگه سالهای اخیر. از زمان موشک باران تهران که زمین خود و اون دکتر ... بین سلامت مادر و پول بیشتر دومی رو انتخاب کرد؛ با واکر راه می رفت و خوب نمی تونست به این راحتی ها اونجور غذا درست کنه.

 از وقنی من یادم می آید هرسال باید هرجوری بود بقول خودش "قیمه امام حسین" بخوره. اما امسال چی؟ تو زیر زمین داشتم تو کشیدن  "قیمه امام حسین" کمک می کردم .هوا خیلی گرم بود و بجز من صورت همه خیس عرق بود اما ...اما خبسی صورت من از اشک بود. 

یعنی امسال هم دیگه طعم لذت "قیمه امام حسین" ازش دریغ شده؟ 

/ 4 نظر / 36 بازدید
نيايش

يادش گرامي.

مرتیا

خدا رحمتش کنه.

مهتاب

روحشون شاد