روز زوج

نقل به مضمون:‌ 

"امشب که شب عشقه - فقط عشق حس تو رو می فهمه!"

منم مثل شما نمی فهمم یعنی چی! دقیقا از هفت و یک دقیقه صبح تا هفت و سی و شش دقیقه اقای راننده سعی می کرد مرتب آهنگی رو پخش کنه که این جمله توی اون مرتب تکرار می شد(این قدر بی محتوی است که نمی خواهم اسم ترجیع بند روی اون بگذارم). به محض این هم که آهنگ تموم می شد یک تِرَک بر می گشت عقب از نو شروع می کرد. تنها وقتی که موفق نشد اونو تکرار کنه وقتی بود که پشت یک چراغ راهنمایی - درست موقعی که می خواست دنده چاق کنه آهنگ تموم شد و در نتیجه رفت سراغ آهنگ بعدی. تو دلم گفتم آخیش نفسی می کشیم ... 

آهنگ بعدی شروع شد. جمله تکراری این یکی این بود: "دوتا دوست دارم میگی - اونو صد تا حساب میکنی. همین یک دلخوشی رو چه گرون حساب می کنی.."

-----------------------

اگر می پرسین چه ربطی به عنوان داره باید طرح زوج و فرد پلاک خودرو رو به یادتون بیارم. روز های زوج من بایدباماشین عمومی برم سر کار.  

/ 2 نظر / 3 بازدید
مرتیا

احتمالأ نبوده" امشب که تو حس عاشقی داری این عشقه که احساستو می شناسه!"؟