پسنديدن ماشين

این متن بدلیل خاص سانسور شد.

جلو ویترین نمایشگاه ماشین.

 

/ 7 نظر / 8 بازدید
مرتيا

عجب!

پونه

تاييدی هم کرده کامنت ها رو !!!!!

evil

سفر به سلامت! خوبه که ایندفعه نه نیومد تو سفرت، خودت باید بدونی حکمتش چی بوده. امید که با دست پر برگردی.

evil

سفر به سلامت! خوبه که اینبار نه تو کارت نیفتاد، خودت که میدونی حکمتش چی بوده. امید که با دست پر برگردی.