خواب فلیپ فلاپ

مدتی بود شبها رو راحت می خوابیدم. تقصیر این غرغر خاتونه که با یک سئوال آرامش خواب هام رو بهم زد.دو باره هر شب خواب های درهم بر هم می بینم.اما این خواب قابل تعریفه:

یک از هم دوره ایی ها رو خواب دیدم. لیسانسش رو دانشگاه  Georgia Tech با معدل بسیار خوب گرفته بود و دو تا صفت ممیزه داشت. اول اینکه برنامه تا چند هفته خودش رو کامل می نوشت. دوم اینکه خدای کار بدون فکر و بدون مغز بود. اگر استاد راهنماش (که همون آدم ... بود که می دونین) بهش می گفت امشب 21 هزار بار خودکارت رو بنداز زمین و دولا شو بر دار فردا صبح گزارش می داد که چون از شمارش مطمئن نبوده 21250 این کارو کرده. هیچ وقت هم در هیچ درسی براش فهمیدن و دلیل مهم نبود. بیشتر شبها رو تو آزمایشگاه می خوابید و خر خونی می کرد. فارغ التحصیل که شد اول با حقوق خوبی استخدام شد ولی خوب بعدا فهمیدن که اقا با مهندسی غریبه است و فقط خدای خر کاری است این بود که عذرش رو خواستن.

خواب دیدم من و ایشون روی کوه کمپ کردیم. البته این کوه نمی دونم کجا بود که از چهارراه ولی عصر می شد با یک تاکسی تا پای کمپ ما رفت! با هم اومده بودیم پایین ناهار بخوریم و جالب بود که فارسی حرف می زدیم. قرار بود بعد از ناهار من برگردم بالا وسایلم رو جمع کنم و برم سفر و اون هم بعد از امتحانش بره بالا و وسایلش رو جمع کنه با چند ساعت فاصله به من ملحق شه. یک مطلبی در باره فلیپ فلاپ (!) رو نمی فهمید و هرچی من توضیح می دادم فایده نداشت.حرصم گرفته بود می گفتم حالا تو یک دفعه به فکر فهمیدن افتادی؟ تو که فقط همیشه حفظ می کردی. اصرار داشت که وایستم براش بگم. گفتم من باید برم وسایلم رو جمع کنم به پرواز برسم. می خواهی من بمونم برات توضیح بدم و از اینجا برم فرودگاه و تو وسایلم رو بیاری؟ گفت نه! من نمی تونم وسایل تو رو جمع کنم خودت باید بری چون تو برنامه هفتگی من پرسیدن سوال هام در باره فلیپ فلاپ از تو نوشته شده ولی جمع کردن وسایل تو نوشته نشده! مگراینکه صبر کنی برای پروفسور میل بزنم و ازش اجازه بگیرم!

صبح که پاشدم گفتم حالا همه چی یک طرف من حوصله سفر رفتن ندارم.

 ۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸

 نگفتم حوصله سفر ندارم؟ بفرمایید این هم یک تکه از میل استاد راهنما که فردا روزی که مطلب بالا رو نوشتم رسید:

I went through the list and the prices are incredible. I am not sure if the grant will cover all of these expenses. We need to meet ASAP before we make the purchase request. When shall we meet?
Thanks

/ 7 نظر / 10 بازدید
راه ميانبر

يوبي جان اينكه شما با يك جمله بنده هم موافق باشی بسی مایه افتخاره.

مرتیا

خوابهای انگلیسی تعطیل شد؟؟؟ شرمنده آقا تهران نبودیم. جای شما بسی خالی حوالی دریای خزر می گشتیم و به چیزی که اهمیت نمیدادیم تلفن بود!....

evil

یعنی چی اونوقت؟!!!!!!!!

یو بی

چی یعنی چی؟ از خود غر غر خاتون بپرس ببین چه سئوالی کرده خوب! اگر یادش نبود بگو یک جورایی طرح سئوال مربوط به ناهار و خورشت فسنجون بوده.

یو بی

رفتم تو فکر! اگر بشه در عرض هر ثانیه یکبار خودکار رو انداخت و از روی زمین بلند کرد در شش ساعت این 21250 بار شدنیه. تازه میشه نشست روی زمین و فقط موقع برداشتن کمر رو دولا کرد که اونوقت احتمالش بیشتر میشه که بشه این کارو کرد.

نیوشا

؟؟؟؟ غرغر خاتون چی پرسیدن مگه؟؟؟؟[چشمک]