به نوشت

تراوش های خودنویسی با جوهر دیجیتال

راهنمايی جناب حافظ

 

دوست جوانی گریان زنگ زد و از مخمصه ایکه "خود خدا انگاران" برایش پیش آورده آورده اند حرف زد. من که خودم را صالح ندیدم، از حضرت حافظ  برایش جواب خواستم. شما هم بخوانید و نظر بدهید.

 

معنی بیت * دار را نفهمیدم.

 

 

گر تیغ بارد در کوی آن ماه

 

گردن نهادیم الحـــــــــکم لله

 

 

آیــــین تـقـوا ما نیــز دانیــــــــــم

 

لیکن چه جاره بابخت گمراه

 

 

ما شیخ و واعظ کمـتر شناسیــــم

 

یا جام بــــاده، یا قصه کوتاه

 

 

من رنــد عـــاشق در موســم گـل

 

آنگــاه توبه؟ ا ستغـفـــــر الله

 

*

مــــهر تو عکسی بر ما نیفکنـــد

 

آیینـــه رویــا آه ازدلـــــت آه

 

 

 

 

 

 

 

حافظ چه نالی  گر وصل خواهی

 

 

خون بایدت خورد در گاه و بیگاه

 

 

 

 

 

 

 

وصـال او از عمر جاودان به

 

خداونــــدا مرا آن ده که آن بــه

 

 

به شمشیرم زد و با کس نگفتم

 

که رازدوست از دشمن نهان به

 

 

به داغ بندگـی مردن برین در

 

بجان او که از ملک جهـــان به

 

  
نویسنده : UB ; ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۳
تگ ها :