به نوشت

تراوش های خودنویسی با جوهر دیجیتال

التماس ۲a

 از آنجا که کارم پيش حضرت باريتعالی گير کرده از همه دوستان التماس دعا دارم. در موردموضوع هم سئوال نکنيد- دعا هم نکنيد که فقط هرچی خير است پيش آيد- من که به قادر مطلق و متعال بودن خدا ايمان دارم ازش می خواهم که خير مرا در اجابت خواسته ام قرار داده آنرا اجابت کند!‌   

  
نویسنده : UB ; ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۳
تگ ها :