به نوشت

تراوش های خودنویسی با جوهر دیجیتال

خوابی که ...

رادیو: .... از مجموع دو میلیون و سی صد و ...... برگ رای ماخوذه ....

 

صدای شکستن پوست یک گردوی دیگر زیر دمش بلند شد. در مصاحبه مطبوعاطی فردا  باید حتما می گفت که تعداد رای دهندگان تقریبا چهار برابر انتخابات شورای شهر بوده است. خیالش هم راحت بود هیچ خبرنگار تخسی جرئت نمی کند بگوبد که هنوز این تعداد برگه ایکه اعلام می شود یک سوم تعداد واجدین شرایط رای دهنده ها است ...

 

یادم رفت عنوان نوشته را کامل کنم:... خوابی که آرزو دارند ببینند!

 

پس چرا نشستين پاشين با مشت محکم بکوبين تو دهن استکبار!

 

  
نویسنده : UB ; ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱ اسفند ۱۳۸٢
تگ ها :