به نوشت

تراوش های خودنویسی با جوهر دیجیتال

يکی ديگر

 

وحشتناک یود- مهاجمان از همه جای دنیا جمع شده بودند. من را یاد قسمت دوم چنگ ستارگان (Attack of the clones) می انداخت. همه لباس جنگ پوشیده بودند و هر لحظه به تعداد آنها اضافه می شد و انها که قرار بود مورد هجوم قرار گیرند روی یک پل طنابی بزرگ بالای دره ایی عمیق هراسان  سمت یک در می دویدند. در دست هریک سبدی بود که بنظر بقایای غذاهای گوشتی می آمد. آدم های روی پل یکی یکی از پا در می آمدند و با نعره دلخراشی از روی پل سقوط می کردند. در که بازشد یک دفعه صحنه  به یک بیابان بزرگ تبدیل شد. بیابانی پر از مهاجمان سیاه پوش.حشره ای که فرمانده آنها بود فریاد زد:

 

"This is the final strike, strike to revenge the death of all your brother and sister insects who have been killed for the simple sin of sitting on these vampire humans' foods. THE mission to END the human race!"

 

                                         من خيلی ترسيدم

 

  
نویسنده : UB ; ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٢
تگ ها :