به نوشت

تراوش های خودنویسی با جوهر دیجیتال

اولين برف

امروز در تهران یک برف راست راستی اومده- سر کیف اومدم مثل گذشته های دور که با هر برفی وعده اعلام تعطیلی مدرسه رو به "تنبل خان" (یعنی خودم) می دادم. مادرم از دوران ماموریت پدرش در دامغان تعریف کرد که با اولین برف خانواده ها یک قاصد به سمت خانه یک آشنا روانه می کردند که مخفیانه وارد خانه آنها می شد و می خواند:

برف آمد و برفو بر شما
قاصدی آمد ز ما سوی شما
گر گرفتی او  که رویش کن سیاه
ورنه میهمان خواهیم بود ما بر شما

اهل خانه ایکه قاصد آنجا رفته تا پایان شعر وقت داشتند روی قاصد را با ذغال کرسی سیاه کنند و شب را با تشریفات ویژه مهمان فرستنده باشند وگرنه خود باید همان شب پذیرای آنها می شدند.

اینهم قدمی در  ایجاد محتوی فارسی در اینترنت و حفظ فرهنگ ایرانی!

  
نویسنده : UB ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٢ دی ۱۳۸٢
تگ ها :