به نوشت

تراوش های خودنویسی با جوهر دیجیتال

ما نيستيم!

نه داداش ... ما آدم فروش نيستيم.. از مينی بوست چهارتا ل... پياده کن پست رياستو بده بهشون .. اينجوری سريعتر می دوند دنبال تسبيحت.   ما زير آب زن نيستيم .. برو پژو ۴۰۵ هارو بين نسوانی که داری دور خودت جمع می کنی تقسيم کن ... اينطوری .. ما واسه امضامون ارزش قائليم پای دروغهايی که برای امتياز گرفتن از اين و اون می خوای امضا نمی کنيم .. برو سفر های خارجتو بين اونا پخش کن. اينطوری پس فردا ... برو خواهر زاده ها رو بيشتر جمع کن معلومه که آش خور جقله دانشگاه آ.. فلان شهرستان رده .... حرفتو گوش می ده ...

برو ای مگس عرصه سيمرغ نه جولانگاه توست .... 

  
نویسنده : UB ; ساعت ۸:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ آذر ۱۳۸٢
تگ ها :