به نوشت

تراوش های خودنویسی با جوهر دیجیتال

آقای خود پسند و مغرور!

يادش بخیر زمان V8 هر وقت به یک مسئله ایی بر می خوردیم و من بعد از کلی فکر کردن یک راه حل ابتکاری  پیدا می کردم در جواب اینکه چطور یک همچین چیزی به عقلم رسیده بود با شیطنت  می گفتم "شیطان بهم نازل شد".

 پریروز داشتم در باره نحوه بدست آوردن یک زاویه از دو سیگنال الکتریکی فکر می کردم که را حل کلاسیکش خیلی پر درد سر بود و باید کلی سخت افزار و برنامه برایش خرج می کردم.  یکدفعه به ذهنم رسید که اگرفرکانس  یکی از اونها رو در 3 و اون یکی رو در 2 ضرب کنم و با هم جمع کنم و به 250 تقسیم کنم .... بقول فرنگی ها ... بینگو!! خداحافظ میکرو کنترلر 16 بیت! تصمیم گرفتم همون موقع خودم رو به یک دیزی مشتی دعوت کنم که یکهو یادم افتاد ماه رمضونه و من روزه ام. اینبود که فقط بقول دوست جنوبی مقیم شیرازم یک مقدار جلوی پای خودم یا ال... بسم ال.. گفتم و یاد روزهای  V8 و نزول شیطان کردم.

 هنوز کیفش توی دل خودخواه خودپسند مغرورم بود که خبرم کردن برای حضور فوری یک جلسه مربوط به 206 . اه ... اونم با چه عتیقه هایی. داستان سر آزمایش های مربوط به یک قطعه بود و دستگاه آزمایشش و این فرانسوی های مسخره.... خلاصه کار کشید به جاهای باریک و طبق معمول وقتی گره کوری پیدا میشه قرعه فال به نام من بیچاره خورد.

 هرچی با همکارا مشورت کردم بیشتر از دو راه پیدا نشد: سیستم سروو هیدرولیک سیصد هزار دلاری یا shaker پنجاه کیلو نیوتن که قدرت اون دو برابر قدرتياست  که با کلی زحمت و در سر ممکنه بشه مجوز صدورش به ایران رو گرفت.

 بعد از ظهر رفتم کارخونه یکی از دوستان که افطار به کله پاچه دعوت کرده بود. سرکارگرش دل و جگر یک ضبط صوت استریو رو ریخته بود بیرون صدا ی ضبط روتا آخر بلند کرده بود و داشت بهش ور می رفت. همینطور که داشتم به حرکت بلندگو نگاه می کردم یادم افتاد 20 میلی ثانیه پریود یک سیگنال 50 هرتزه و ... خداحفظ سروو هیدرولیک 300 هزار دلاری! (البته خوب هنوز یک 20-30 میلیون تومنی خرج داره) دیگه حسابی کیفور شده بودم و تصمیم داشتم هر جوری شده حسابی از خودم تعریف کنم و حسابی عقده هامو خالی کنم این بود که  وقتی آمدم خونه نشستم پشت کامپیوتر تا خودستایی هامو اینجا بنویسم ولی دیدم که یک نامه الکترونیکی دارم که بجای من تنها از همه ایرانیها تعریف کرده- با هم بخوانیم :

 Who are the Iranians?

By: Reza Vatandoust

Sydney,
Oct. 8th 2003 (UTS) -- Every decade or so, we should remind
ourselves of who the Iranians are:

1.Twelve thousand years ago, they invented irrigated farming.
2. They invented writing.
3. They figured out how to tell time.
4. They founded modern mathematics.
5. In the Code of Hammurabi, they invented the first legal system that
protects the weak, the widow and the orphan.
6. Five thousand years ago, they had philosophers who attempted to
list every known thing in the world.
7. They were using Pythagoras' theorem 1,700 years before Pythagoras.
8. They invented artificial building materials, some kind of pre-fab-crete
stuff used to construct high-rise towers.
9. Northern
Iran, is assumed to be the place we're all descended from.
10. They were the first people to build cities and live in them.
11. For thousands of years, they wrote the greatest poetry, history and "sagas" in the world and they still do.
12. Because they were great horse breeders, they invented the cavalry in war, Knights of the King originate in Ancient Persia, and they invented other things like the Game of Polo (Cho-gun).
13. They invented the postal system
14. Emperor Darius the conqueror invented and built the Suez Canal giving access to the Persian Navy to the Mediterranean Sea (Infact that is precisely how the Moslem armies went as far as Spain some thousand years later)

15. The
Iranian Museum in Tehran contains some of the most outstanding stone, metal and clay sculptures and inscriptions created in the history of the world. Some of them are more than 7,000 years old. If a bomb hits this place, art lovers around the world will go into mourning.
16. The first school for astronomers was established by Iranians.
This is how the "wise men" got to be so wise. They knew how to follow the stars.
17. Beginning around 200 A.D., the Iranians founded universities that exported teachers throughout the civilized world to teach medicine, mathematics, philosophy, theology, literature and poetry inter alia...
18. Abraham, the father of
Israel, was from Persia.
19. Abraham, the father of Islam, was from
Persia (Which means Abraham was Persian)
20. Abraham, the father and "model" of Christian faith, was from
Persia.

Some 60 Years ago the name
Persia was changed to Iran by the then king Reza Shah Pahlavi.
We should always remind ourselves that the stage we are today in all fields whether Scientific, artistic, Philosophic, Legalistic, Poetic etc... Were founded by the Persians who infact are modern Iranians.
   

 

وقتی خوندم گفتم دمت گرم کاش بجای 20 تا 20000 تاش رو گفته بودی.

کسی می دونه چطوری میشه کتاب تاریخ مهندسی در ایران دکتر مهدی فرشاد رو پیدا کرد؟

  
نویسنده : UB ; ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۸٢
تگ ها :