به نوشت

تراوش های خودنویسی با جوهر دیجیتال

رمضان

از پس فردا مهمونی شروع ميشه - جشن جدا سازی آدمی که می پرسه و گاوی که نمی پرسه! گاوی گه کارش سنتزه و از کاغذ شير می سازه با آدمی که کارش داياگنوزه و از گوشت گاو بيچاره... .

بيخودی نيست که توی اين مهمونی آدم رو گشنگی و  تشنگی می دن. حلالتون باشه. اگر چيزی دستتون رو گرفت ياد ما هم بکنين.

  
نویسنده : UB ; ساعت ٤:۱٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ آبان ۱۳۸٢
تگ ها :