به نوشت

تراوش های خودنویسی با جوهر دیجیتال

خوب که چی؟

جرئتش رو داری؟ يک لحظه چشماتو ببند و بگو ببينم اگر به هر دليلی بدنيا نيومده بودی دنيا با امروزش چه فرقی می کرد. جون من چه دسته گلی به سر دنيا زدی؟ گاو با همه گاويش اشغال و کيسه نايلون می خوره محصولش شير و  هزار تا چيز ديگه است انوقت ما اشرف مخلوقات گوشت اون بيچاره رو می خوريم و محصولمون .... شعار تحويل ندين تو دنيا من يکی که ول معطلم شمارو نمی دونم. اگر بخوام حساب کنم  چندگيگا  ترليون الکترون رو در بدر کردم بايد چند ميليارد رقم بنويسم نمی دونم ولی آخرش که چی؟ هر کاری تو دنيا کردیم و خواهیم کرد رو از مادی ترينش تا معنوی ترينش ليست کن و اونوقت يک جاب بمن بدين : که چی؟ اگر کاری تو دنيا کرديم که ارزش داشته خوب اين همه نعمت نوش جونمون ولی اگر خودمون می دونيم که رقم آخر ترازمون رو بايد تو پرانتز نوشت ....  

  
نویسنده : UB ; ساعت ۸:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٢
تگ ها :