به نوشت

تراوش های خودنویسی با جوهر دیجیتال

Agitation

التهاب رفتن ؛ بودنش را مي سوزاند. از من چيزي به زبان انگليسي خواست؛ با هم بخوانيم.

It is me,
a lonely leaf on the branch,
a diminishing drop on the stone.

Breeze will blow,
the branch will shake,
a leaf will fall.

Sun will shine,
the stone will heat,
a drop will disappear.

I feel released,
I feel relieved.

On which pond shall I fall?
To which cloud shall I join?

  
نویسنده : UB ; ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٢
تگ ها :