به نوشت

تراوش های خودنویسی با جوهر دیجیتال

عناوین مطالب وبلاگ "به نوشت"

» خندیدیم -- یا راه حل فراموش شده :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
» از ایران رفته ها :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
» انرژی مثبت - انرژی منفی - دقت قدیمی تر ها - سوئ استفاده جدیدی ها :: دوشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٠
» تصمیم پدربزرگ :: شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠
» عاشورا از قول دائی :: چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠
» یک خواب دیگر در شب اول محرم :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠
» new year loading :: پنجشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٠
» 1390 :: چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٠
» زود باوری و زود ارسالی – استاکس نت! :: جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩
» قیمه امام حسین :: چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٩
» واسه بچه چوپون ها .. که رو کوهای بلند نی می زنند! :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
» بقول خودش:"اقدس الملوگ گویا به رحمت خدا رفت" :: شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩
» تغییر نگرش - مهندس شهریاری- و "علی بر" خودمون :: دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩
» شیطنت :: چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
» گزارش همایش به سبک تابناک :: یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٩
» اون اردنی یا خاطره ایی از یک استاد دیگر :: یکشنبه ٦ تیر ۱۳۸٩
» دکتر حسن کلهر Lionel Ni و دکتر شهسواری :: یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
» رئیس آواره و ل محمودی :: پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٩
» بیاد خالق خانه ابری :: یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٩
» بازدید از طرح تولید انرژی :: پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ماشین بدون انرژی :: دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» مردیم از خنده (یا دو ضرب المثل بجا در یک جمله) :: شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩
» سال نو :: یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸۸
» تست برای خانم ها. :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
» قشم- :: یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸
» " هیج کشوری در دنیا به اندازه ایران در حفظ اطلاعات دشمن کوشا نیست" :: یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
» گفتن :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸
» آزمایش :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸
» امروز - اول ماه مبارک رمضان :: شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸۸
» کندوان :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۸
» فیلم ساختن :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸
» آیا ترس برادر مرگ است؟ :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸
» خرداد 42 :: شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۸
» یکی به نعل یکی به میخ :: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
» چین - 1 :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» چاخان - خالی بندی - توهین :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» از ریشه :: شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» حافظ وبلبشو اینترنت :: شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸
» بی خاصیت :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸
» صبح به خیر :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸
» سال نو :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
» تشکر ! :: دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧
» ای چرخ گردون :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧
» چند موضوع :: جمعه ٤ بهمن ۱۳۸٧
» عسر و یسر :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٧
» غیبت :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٧
» دار مکافات :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٧
» طفلکی ub :: سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳۸٧
» با اجازه یا بی اجازه :: شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٧
» نماز مغرب :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٧
» نانوایی سنگکی :: شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٧
» خبر مهم :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٧
» هدیه پنهان :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٧
» به سبک ابطحی: "هویجوری" :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٧
» ٍSciFi :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٧
» بریدن یا بردن؟ :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٧
» یعنی چی میشه :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٧
» کلاس اولی :: جمعه ٧ تیر ۱۳۸٧
» رهایی از پینگلیش :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۸٧
» روز زوج :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٧
» خواب فلیپ فلاپ :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٧
» ایرانی :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٧
» این نیز بگذرد. :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» honour studentیا آفتاب که به زردی افتاد ... :: پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
» شبکه های عصبی مصنوعی :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» دلم سوخت! :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» دزدی در روز روشن :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» دمغی :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» برگشت افشین :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳۸٧
» یک بار جستی :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٧
» یا این یا اون :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٧
» درس طراحی :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧
» فروردین پر تولد :: جمعه ٩ فروردین ۱۳۸٧
» رمان در خواب :: دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧
» نوروز :: یکشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٦
» شانس هم اتاقی :: دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٦
» معایب خیره سری :: چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٦
» رنج :: یکشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٦
» عشق ودیوانگی :: پنجشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٦
» قالب جدید :: شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٦
» قاطی پاتی :: جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦
» . :: جمعه ۱٩ بهمن ۱۳۸٦
» سرزمين خر شدن! :: سه‌شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٦
» بروز شد :: شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٦
» کتابخانه :: چهارشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٦
» تعطيلی :: جمعه ٥ بهمن ۱۳۸٦
» اين روز ها :: سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦
» پسنديدن ماشين :: یکشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٦
» که :: جمعه ٢۸ دی ۱۳۸٦
» پيشنهاد :: شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦
» ميگه بنويس! :: دوشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٦
» يک کليد اضافی :: جمعه ۱٤ دی ۱۳۸٦
» مثل هيچکس :: جمعه ٧ دی ۱۳۸٦
» بحث انگيز :: سه‌شنبه ٤ دی ۱۳۸٦
» هيچکس نمی تونه...! :: دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦
» چی بگم :: شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦
» یک رفتن دیگر :: دوشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٦
» يک نوشته قديمی :: جمعه ۱٦ آذر ۱۳۸٦
» ديدين ديشب گفتم :: دوشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٦
» فرقی نمی کنه! :: دوشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٦
» جغرافیای تاریخی :: پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۸٦
» نتیجه اخلاقی :: دوشنبه ٥ آذر ۱۳۸٦
» ضرب المثل :: چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦
» بدون شرح :: سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦
» امیر عادل :: یکشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٦
» بازی اولين خاطره :: دوشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٦
» کتاب های تاثير گذار :: جمعه ۱۸ آبان ۱۳۸٦
» چه جوری؟ :: پنجشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٦
» خدا نگهدار :: سه‌شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٦
» ايميل های فورواردی :: جمعه ۱۱ آبان ۱۳۸٦
» آزادی انديشه :: دوشنبه ٧ آبان ۱۳۸٦
» خواب رفيق مون :: سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۸٦
» استفهام :: جمعه ٢٧ مهر ۱۳۸٦
» دليل :: دوشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٦
» اختراع :: پنجشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٦
» زبل خان :: سه‌شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٦
» سنگفرش شيشه ايی :: شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٦
» لباس :: چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٦
» . :: دوشنبه ٩ مهر ۱۳۸٦
» مگس (بجای سئول ۳) :: دوشنبه ٢ مهر ۱۳۸٦
» پست جا افتاده ۲ :: چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦
» پست جا افتاده ۱ :: شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٦
» سئول ۲ :: پنجشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٦
» سئول ۱ :: چهارشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٦
» Long Awaited Post :: یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٦
» عنوان به ذهنم نمی آيد :: پنجشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٦
» فقط اگر يک رنگی باشه :: یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٦
» چه وقتش بود؟ :: چهارشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٦
» تیر خلاص :: یکشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٦
» تصميم کبری :: دوشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٦
» استعداد ها :: چهارشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٦
» با خدا :: شنبه ٦ امرداد ۱۳۸٦
» بد اخلاقی :: سه‌شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٦
» پیری اهل مسجد :: دوشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٦
» خدا نکنه :: شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦
» بحث ان طرف :: سه‌شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٦
» زيرکی در خواب :: یکشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٦
» کليد :: سه‌شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٦
» خبر --- خبر :: جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦
» نصايح اليوبی ۹ :: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦
» State space و قضا وقدر :: جمعه ۱ تیر ۱۳۸٦
» فراری شده :: یکشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٦
» آی کمک :: شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦
» از کجا آورده ايی :: دوشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٦
» رئيس بد اخلاق اخمو از ديد نگاه غرغر خاتون :: یکشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٦
» پس از هفت سال :: پنجشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٦
» بدون شرح :: پنجشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٦
» حتما ببينيد :: چهارشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٦
» يک خبر خوب ديگر :: دوشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٦
» دعوت مامان انار خانم :: یکشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٦
» بعد از مراسم :: جمعه ٤ خرداد ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٦
» جهاز نما! :: چهارشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٦
» توجه کنيد :: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» هديه به افشين و پدرام و ساير خودرويی ها :: یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» ماشاالله :: پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
» کبوتر ها :: سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» جمله خلبان :: جمعه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» بازی ترس :: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» اون يکی :: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» لبخند کوله پشتی :: شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» آ‌دمها :: پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
» روز معلم :: سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» تخم مرغ با تلفن همراه :: پنجشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
» چرا؟ :: سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» آرزو بازی :: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» بهرام و چلو کباب! :: جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۸٦
» فهمميدن و فهماندن :: چهارشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٦
» بخونين :: دوشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٦
» اون يکی وبلاگ :: دوشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٦
» جمعه ۱۳ آپريل :: جمعه ٢٤ فروردین ۱۳۸٦
» آقا مجيد و تشکر :: پنجشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٦
» التماس دعا :: سه‌شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٦
» نصايح اليوبی ۷ :: چهارشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٦
» نوا :: دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٦
» يزد ۱ :: شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٦
» تمام شد :: سه‌شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٦
» Tri Sector :: شنبه ٤ فروردین ۱۳۸٦
» کادو بستن :: جمعه ۳ فروردین ۱۳۸٦
» سوخت :: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٦
» سال نو :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥
» بخاطر نيايش :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٥
» راست نوشته بود :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥
» نصايح اليوبی ۶ :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٥
» ۱۴ اسفد :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٥
» خيلی روان و ساده :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٥
» دم موش :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٥
» امروز :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٥
» تا مرگ شما را به هم پيوند دهد :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٥
» برف پاک کن :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳۸٥
» بدنيا آمد :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٥
» بيماری استاد :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٥
» کشف و اثبات اثر بخشی دارو :: دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٥
» هياهوی بسيار برای هيچ :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٥
» سه شب و چهار روز :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٥
» اصالت نسبت (يا من پيانو می خواهم) :: دوشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٥
» آيينه عاشورا (۲) :: شنبه ٧ بهمن ۱۳۸٥
» ايوب :: پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٥
» فرصت :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٥
» آيينه عاشورا (۱) :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٥
» کادويی! :: جمعه ٢٩ دی ۱۳۸٥
» يادداشت :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٥
» ادامه :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٥
» امتداد :: پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٥
» چهار تا جواب! :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳۸٥
» پايين نوشتم :: شنبه ٩ دی ۱۳۸٥
» اقامت اجباری :: جمعه ۸ دی ۱۳۸٥
» بازی وبلاگی :: یکشنبه ۳ دی ۱۳۸٥
» تا آخرش بخونين :: جمعه ۱ دی ۱۳۸٥
» حسد :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٥
» از نيايش دهم صحيفه :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٥
» پالتو :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳۸٥
» نصایح الیوبی ۶ - عنق منکسره! :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٥
» افشاگری از اون دنيا :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٥
» بازهم غروب جمعه :: جمعه ۳ آذر ۱۳۸٥
» احساس سازمان ملل! :: چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۸٥
» اخطاريه :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳۸٥
» برنامه راديو :: چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٥
» توضيح :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٥
» دور تند :: یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٥
» سوتی دادم ... اساسی :: چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٥
» نصايح اليوبی ۵ :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٥
» فقط سه دقيقه :: سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳۸٥
» نصايح اليوبی ۴ :: سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳۸٥
» نصايح اليوبی ۳ :: چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۸٥
» به عقل ناقص من :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳۸٥
» خوبی و بدی :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٥
» نشانه های خدا در قران :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٥
» سير زيبا :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٥
» ساغر مينايی :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٥
» با حال بود! :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٥
» کد :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٥
» رنگ آسمان :: پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٥
» آبی و قرمز :: دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٥
» قاب روی ديوار :: پنجشنبه ٦ مهر ۱۳۸٥
» نصايح اليوبی ۲ :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳۸٥
» فقط یک لحظه :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۸٥
» خودن بگو :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳۸٥
» يازده ماه :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٥
» بی ستون :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٥
» چهل درجه زير صفر :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٥
» نصایح الیوبی -1 :: جمعه ٢٤ شهریور ۱۳۸٥
» اسم کتاب :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٥
» نیمه شعبان :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٥
» هفدهم شهریور :: جمعه ۱٧ شهریور ۱۳۸٥
» لعنت... سه بار لعنت! :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٥
» افتتاحیه :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٥
» درک متقابل :: پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٥
» نشانه :: شنبه ٤ شهریور ۱۳۸٥
» داستان های قرآن :: پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳۸٥
» سوم شهريور :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٥
» غيبت - عيدتون هم مبارک. :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٥
» تولدم مبارک :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٥
» لینک :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٥
» یازده مرداد :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٥
» ...و خدا زن را از پهلوي چپ مرد آفريد :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٥
» تناظر :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳۸٥
» سفر بخير :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٥
» از یک ناشناس باذوق و هنرمند. ایوالله... :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٥
» خون جلو چشمم رو گرفته. :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٥
» جای خالی دو :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٥
» یادداشت چمران - چند سال قبل از تولد من :: جمعه ۱٦ تیر ۱۳۸٥
» جای خالی :: جمعه ۱٦ تیر ۱۳۸٥
» منصفانه! :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٥
» خدا یاز تنبل ها است. :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٥
» باران :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٥
» یاد دوست- حسین م. :: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۸٥
» هفتم تیر :: چهارشنبه ٧ تیر ۱۳۸٥
» We believe what we want to believe. :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳۸٥
» جای امضائ ولی :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳۸٥
» هشدار :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳۸٥
» To be in someone else' shoe :: شنبه ۳ تیر ۱۳۸٥
» تقدیر :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳۸٥
» حعبه فلاپی :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٥
» تشبيه :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٥
» هنوز هستم :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٥
» آکاردئون :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
» آخرين کلاس :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
» مار و پونه :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
» بدون شرح :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٥
» چی می خواهيم :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
» حادثه. :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
» يک مکالمه واقعی :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
» يک کمی طولانيه :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
» خطای ماشين :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٥
» آدم هايی که فرق دارن :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳۸٥
» عنوان تکراری :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٥
» جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۸٥ :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۸٥
» به همين سادگی :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٥
» شخم :: چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٥
» رفتار بی رحمانه :: جمعه ٤ فروردین ۱۳۸٥
» ذوق کردن :: پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٥
» نگاهی دیگر :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٤
» ببخش :: شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٤
» خبر از دور :: پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٤
» ناشیانه مخفی کردن خودستایی آشکار! :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٤
» بازهم خواب :: چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٤
» یکی منو از دست این UB نجات بده :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٤
» بجای کامنت! :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
» شکر نعمت :: شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٤
» خدايا :: پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٤
» استاد شکاک :: یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٤
» روز جمعه :: جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤
» هروله :: پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٤
» خواب :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤
» باش ! :: چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٤
» حجرالسود ۱ :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٤
» درس گرفتن و حجر السود! :: سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳۸٤
» رکوع و سجود :: شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤
» برگشتم :: چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٤
» لبیک ... الهم لبیک :: سه‌شنبه ٦ دی ۱۳۸٤
» گردش علمی :: یکشنبه ٤ دی ۱۳۸٤
» نتيجه درخشان :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٤
» تقسيم بندی آدم ها :: چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٤
» پير شدن :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٤
» خاله عزيزم :: جمعه ۱۱ آذر ۱۳۸٤
» بدون شرح :: جمعه ٢٧ آبان ۱۳۸٤
» لينک ديدنی :: پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٤
» ذکر :: دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٤
» کودتای خزنده :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٤
» سريال تلويزيون :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳۸٤
» نفرين :: چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٤
» لمس کردن :: جمعه ٦ آبان ۱۳۸٤
» تلميح محيط :: جمعه ٢٩ مهر ۱۳۸٤
» درد و لذت :: پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٤
» نيايشی منسوب به چمران - قسمت اول :: یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٤
» نيايشی منسوب به چمران - قسمت آخر :: یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٤
» نيمه شعبان :: سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٤
» دفتر مشق :: پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٤
» قر و قاطی :: دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٤
» فقط يکنفر :: سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٤
» ترکيب بديع :: دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٤
» گير ندين :: شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٤
» ابتکار جالب :: دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٤
» تشکر :: یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٤
» غروب جمعه :: جمعه ٢۱ امرداد ۱۳۸٤
» نازنين ديود :: پنجشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٤
» دوست جون ...يادته؟ :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٤
» حتی اگر ... :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٤
» کشف جديد :: یکشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٤
» چسبيدن به زمين :: جمعه ٧ امرداد ۱۳۸٤
» از جيبران خليل جيبران :: چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳۸٤
» بهانه ايی برای تلاش نکردن نيست :: شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤
» خريد کتاب :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٤
» کبوتر ها :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٤
» بدجنسی خوب :: پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٤
» نصيحت خواب آلود :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٤
» شرحش رو بعدا می نويسم. :: دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٤
» ۱۹ تير :: یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٤
» خواب با مزه :: جمعه ۱٧ تیر ۱۳۸٤
» يا للعجب :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٤
» خرابکار :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٤
» بالا خره :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳۸٤
» نقل قول :: دوشنبه ٦ تیر ۱۳۸٤
» کار جديد :: یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٤
» کرم کثيف ! :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٤
» اعلام خطر :: دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٤
» خدايا ... :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٤
» خسته :: چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٤
» خواب - سالاد :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٤
» جعبه :: دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٤
» بيدار شدن :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
» مشق و زندگی :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
» برگشتم :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٤
» سقف بلند :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٤
» مادر :: جمعه ٢٦ فروردین ۱۳۸٤
» تقويم :: پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٤
» قرار نبود بنويسم :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳۸٤
» مختصر و مفيد :: شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۳
» دترمينان- مرغ و تخم مرغ و هميوپاتی! :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۳
» موتور DC :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۳
» پنج شنبه های ۳۱ ساعته :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۳
» تفويض :: یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۳
» مثل همه مردادی ها :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۳
» خواب عربی :: سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۳
» عزاداری در مسجد ايرانی :: یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۳
» اين دفعه در باره درس و مشق :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۳
» رد پا :: سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۳
» پرنده ها :: جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۳
» خدا ببخشه :: دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۳
» اندرز :: شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۳
» عمر کوتاه آدميزاد و انرژی محدود :: دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۳
» قهوه ترک :: پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۳
» کدوم درست می گن؟ :: یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۳
» نمايش :: جمعه ٢ بهمن ۱۳۸۳
» غم خوار :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۳
» در های باز - درهای بسته :: جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۳
» مکالمه :: شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۳
» شب يلدا :: سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۳
» عبرت از غيرت :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۳
» رو سينه را .... :: شنبه ٧ آذر ۱۳۸۳
» مقدمه :: پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۳
» يادداشت از طرف خدا :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۳
» هفت نشانه :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۳
» ياد ايام :: دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۳
» عيد فطر :: یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۳
» پشيمون شدم. :: پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۳
» ضمير اول شخص مفرد :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۳
» ويترين :: چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۳
» موسی و شبان :: شنبه ٩ آبان ۱۳۸۳
» فيلم سينمايی بعدی :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۳
» نقل قول :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۳
» پاک شد! :: شنبه ٢ آبان ۱۳۸۳
» پيدا کردن هم وطن :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۳
» -------- :: شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۳
» خودش بود! :: چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۳
» هويه عزيز! :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۳
» 600SLC :: شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۳
» درس می خونم آی مشق می نويسم! :: جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۳
» برگشتم! :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۳
» راهنمايی جناب حافظ :: یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۳
» نيمه شعبان :: پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۳
» خريد سشوار :: جمعه ۳ مهر ۱۳۸۳
» مبارک باشه :: پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۳
» موضوع انشا :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۳
» باز هم اول مهر :: یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸۳
» تنبيه عمومی يا لشکر کشی! :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۳
» چکش! :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۳
» سومین بار :: یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۳
» سفر :: یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۳
» سيادت :: یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۳
» فرودگاه :: یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸۳
» شکر خدا :: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۳
» قدر دونستن :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۳
» دلشوره :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۳
» انواع خواب :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۳
» جه زود گذشت! :: پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۳
» گردش ايام :: جمعه ٥ تیر ۱۳۸۳
» افتخار :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۳
» التماس ۲a :: شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۳
» کيف مدرسه :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۳
» يک لقمه کباب :: جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۳
» در خواب :: سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۳
» سور ديشب :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۳
» غلام تشنه شناس :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۳
» نصيحت دوستانه :: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۳
» بالاخره نوشتم :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۳
» تولد هرودت :: یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۳
» مغز آدميزاد :: جمعه ٢۱ فروردین ۱۳۸۳
» پاسخی از غيب :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۳
» درست مثل قديم نديم ها :: چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸۳
» درس بهاری :: سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸۳
» شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۳ :: شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۳
» دلم خنک شد :: جمعه ٧ فروردین ۱۳۸۳
» آخرين يادداشت سال ۸۲ :: جمعه ٢٩ اسفند ۱۳۸٢
» مظلوم بی زبان :: جمعه ۱٥ اسفند ۱۳۸٢
» مسابفه با جايزه :: جمعه ۱٥ اسفند ۱۳۸٢
» در خواست مردم :: سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٢
» نيايش :: پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٢
» سوغات مشهد :: سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳۸٢
» فرزاد اشرافی :: شنبه ٢ اسفند ۱۳۸٢
» خوابی که ... :: جمعه ۱ اسفند ۱۳۸٢
» نيمه ای از يک سفر نامه واقعی :: دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٢
» يکی ديگر :: پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٢
» چهارشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٢
» داستان دعوای پسرک با شلوار جین. :: جمعه ۱٧ بهمن ۱۳۸٢
» کم آوردن ثانيه ها :: یکشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٢
» قضيه عکس قبلی :: جمعه ۳ بهمن ۱۳۸٢
» قول تاخيير شده :: سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳۸٢
» بدون شرح :: پنجشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٢
» بريم کمک :: شنبه ٢٠ دی ۱۳۸٢
» هيچکی نميتونه ... :: پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٢
» اولين برف :: جمعه ۱٢ دی ۱۳۸٢
» یکشنبه ٧ دی ۱۳۸٢ :: یکشنبه ٧ دی ۱۳۸٢
» نوع غیر کلیشه ایی ! :: دوشنبه ۱ دی ۱۳۸٢
» خوشحالی :: چهارشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٢
» در گذشته زيستن :: سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٢
» راحت شدم :: چهارشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٢
» ما نيستيم! :: شنبه ۸ آذر ۱۳۸٢
» مهمانی افطار :: جمعه ۳٠ آبان ۱۳۸٢
» بد خطی :: یکشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٢
» بالاخره رئيس شد! :: پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٢
» آقای خود پسند و مغرور! :: پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۸٢
» رمضان :: شنبه ۳ آبان ۱۳۸٢
» خوب که چی؟ :: چهارشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٢
» نيمه شعبان از قول محمدمهدي كاوه سمناني :: یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٢
» بسلامت! :: چهارشنبه ٩ مهر ۱۳۸٢
» يادداشت دوره دانشجويی :: شنبه ٥ مهر ۱۳۸٢
» نوعی جنون؟ :: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٢
» Agitation :: یکشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٢
» ۱۶و ۱۷ شهريور :: جمعه ۱٤ شهریور ۱۳۸٢
» عشق سوزان :: چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳۸٢
» تولدم مبارک :: شنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٢
» گردنه حيران :: پنجشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٢
» بعد از ۲۷ سال :: جمعه ٢٧ تیر ۱۳۸٢
» جسين عزيز :: سه‌شنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٢
» كاش نمي دانستم! :: یکشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٢
» معرفی :: سه‌شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٢
» تنهايی يک وبلاگ :: سه‌شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٢
» اول دفتر :: یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٢